ce mai circula pe net


În zilele de 10 si 15 martie a.c. s-au desfasurat numeroase adunari publice organizate de Ungaria si U.D.M.R. pe teritoriul României unde s-a cerut autonomia teritoriala a Ardealului si anularea Tratatului de la Trianon, din 4 iunie 1920. Premierii Ungariei si României le-au transmis participantilor la actiunile antiromânesti, din 15 martie a.c., mesaje de felicitare pentru uciderea de catre unguri a peste 40.000 de români si incendierea a 300 de sate românesti în timpul Revolutiei de la 1848-1849. Probabil ca premierul alogen al României, Victor Viorel Ponta, nu a aflat de la consilierul personal Frunda Gyorgy (lider al U.D.M.R) ca în anul 1939 a aparut la Budapesta cartea „Fara îndurare” scrisa de Dücsö Csaba, unde se precizeaza ca: „Natia ungara este cea mai splendida realizare a rasei dominante mongole, care nu cunoaste decât victoria. „În capitolul „Marturisirea leventului” autorul scrie urmatoarele: „Eu nu astept sa vina razbunarea. Nu astept ! Voi suprima pe fiecare valah ce-mi iese în cale ! Pe fiecare îl voi suprima ! Nu va fi îndurare. Voi aprinde satele noaptea – satele valahe! Voi trage în sabie toata populatia, voi otravi toate fântânile si voi ucide pâna si copiii în leagan, în genere, voi distruge acest neam! Nu va fi pentru nimeni nici o mila ! Nici pentru copiii din leagan, nici pentru mama care va naste un copil… voi suprima pe fiecare valah si atunci nu va mai fi în Ardeal decât o singura nationalitate, cea maghiara, natiunea, sângele meu ! Voi face inofensivi pe viitori Horea si Closca. Nu va mai fi mila !” Acest program al Ungariei de exterminare a populatiei românesti din multe localitati din Ardeal a fost pus în aplicare dupa Diktatul de la Viena, din 30 august 1940, pâna la 25 octombrie 1944.
Istoria risca sa se repete în Ardeal dupa Diktatul de la Bruxelles, pregatit pentru anul 2014. Presedintele României si primul-ministru Ponta se încapatâneaza sa nu supuna atentiei Consiliului Suprem de Aparare al Tarii (C.S.A.T.), actiunile Ungariei si U.D.M.R. vizând acordarea cetateniei ungare la milioane de români get-beget, precum si obtinerea a numeroase cladiri si suprafete uriase de terenuri agricole si paduri pe calea retrocedaruilor catre cultele religioase maghiare si Statusul romano-catolic, pe baza unor acte false. Regimul Basescu-Ponta sfideaza învatamintele istoriei si se pregateste sa sprijine decisiv Ungaria si pe minoritarii unguri din România în politica revizionista si terorista pe care o duc, în ultimii 23 de ani, împotriva populatiei majoritare românesti si a Statului National Unitar Român. Regimul alogenilor aflati în conducerea institutiilor Statului Român intentioneaza ca, în 26 martie a.c., sa treaca prin Parlament, fara dezbateri si fara vot, un proiect de lege privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România. Este posibil ca sa fie, din nou, amânata pentru sfârsitul lunii aprilie a.c. angajarea raspunderii Guvernului Ponta II, pâna când Ungaria si stapânii straini de la Bruxelles îsi dau acordul pe textul proiectului de lege. Una dintre consecintele sigure ale acestui demers legislativ va fi dezmembrarea teritoriala a României ca urmare a dobândirii numeroaselor proprietati de catre Ungaria si alte persoane juridice si fizice ungare, pe baza de acte false sau documente falsificate.
Graba cu care actioneaza Guvernul Ponta II pe tema retrocedarilor dovedeste ca nu a fost informat de armata de consilieri si nici nu a dorit sa se informeze si sa afle adevarul prin citirea a cel putin trei carti, respectiv:
a) „Un anahronism si o sfidare: Statul rom. cat. ardelean”, aparuta la Cluj în anul 1931 (având 466 pagini) si „Acte si documente privitoare la Statul rom. cat. ardelean”, tiparita la Cluj în anul 1933 în numai 25 de exemplare (având 878 pagini), carti scrise de prof.univ.dr. Onisifor Ghibu, de la Universitatea din Cluj si presedinte al Comisiunii Istorico-Juridice si delegat special al Guvernului României pe lânga Sf. Scaun în chestia Statului Catolic (Statusul romano-catolic ardelean).
b) „Studiu privind retrocedarile de bunuri catre cultele religioase maghiare si alti solicitanti”, carte scrisa de clujeanul Corneliu D. Pop si aparuta în anul 2006.
În Raportul adresat regelui României despre misiunea de la Roma în chestiunea Statusului romano-catolic ardelean, marele patriot Onisifor Ghibu, membru corespondent al Academiei Române, preciza în legatura cu cele doua carti: „Daca m-am hotarât la publicarea lor, am facut-o pentru doua motive: 1.pentru a da celor în drept toate elementele necesare cunoasterii complete a chestiunii catolicismului, devenita arma politica a ungurilor împotriva României întregite, si 2. pentru a feri de peire o seama de documente, pe cari atâtia au tot interesul sa le faca sa dispara din dosarele oficiale”. Cartile profesorului Onisifor Ghibu au servit si Tribunalului Cluj „ ca punct de plecare pentru actiunea publica în contra a 51 conducatori ai Statului catolic pentru escrocherie, fals în acte publice, administratie frauduloasa si tradare.”
Profesorul Onisifor Ghibu a descoperit si publicat o sentinta pronuntata de Înalta Curte de Casatie, în anul 1924, care stabilea ca Statusul romano-catolic nu este proprietar al bunurilor, ci are numai delegatie din partea Statului pentru administrarea lor. Curtea a constatat ca Statusul romano-catolic, sub guvernare româneasca, „a prefacut institutiile de sub conducerea sa în institute de maghiarizare si cu tendinte direct contrare Statului Român”. În „Anuarele oficiale ale vechii Ungarii” a aflat profesorul Ghibu ca Statusul romano-catolic a fost încadrat, pâna în anul 1921, la Ministerul Cultelor, cu atributia de Consiliu, fara a avea calitatea de proprietar. Vaticanul nu a eliberat niciun document cu privire la recunoasterea canonica si legala a Statusului romano-catolic. Parchetul Tribunalului Cluj a ajuns la concluzia ca acest Status este un uzurpator al Statului Român. Universitatea din Cluj a acuzat Statusul catolic ca a ajuns prin frauda stapân pe imobilele acesteia. Siguranta generala a Statului a întocmit „un lung si amanuntit raport despre activitatea iredentista a conducatorilor Statului cat. de la Unire încoace. „Ministrul de Justitie, Valeriu Pop, a declarat presei ca: „Statul cat. a ajuns la posesiunea bunurilor pe care le detine, prin uzurpare, si ca Guvernul e dator sa cerceteze de aici înainte situatia lor juridica”. Profesorul Ghibu a ajuns la concluzia ca „o primejdie mortala pentru România este catolicismul unguresc”, iar „toata preotimea (catolica ungureasca) este în serviciul maghiarismului agresiv, revansard si iredentist, dusman hotarelor tarii noastre. „Spre finalul Raportului sau catre regele alogen al României, Românul Onisifor Ghibu a scris: „Trebuie sa se treaca, odata, de la diplomatia interesata a diplomatilor, la diplomatia nationala a neamului si a tarii – cu energie, cu demnitate si cu echitate si pentru Români, nu numai pentru minoritarii care ne terorizeaza, ne umilesc si ne stapânesc.”
Economistul clujean Corneliu D.Pop, dupa ce a studiat retrocedarile de bunuri catre cultele religioase maghiare si alti solicitanti, a constatat urmatoarele:
-„Autoritatile din România au sfidat interesul national, munca, demnitatea si suferinta de secole a iobagilor români si a clericilor români, asa cum sfideaza si în prezent interesul national, munca si demnitatea generatiei prezente si a generatiilor viitoare de români.”
-Bisericile unguresti din România si proprietatile lor apartin Ungariei, ele fiind biserici de stat !
-Bisericile maghiare din România revendica cu nerusinare imobile pe care niciodata nu le-au avut în proprietate.
-Bisericile unguresti solicita Statului Român retrocedarea în întregime a bunurilor avute în perioada Imperiului Austro-Ungar, în anii 1867-1918, precum si a altora dobândite pâna în anul 1948.
-Dreptul de proprietate al bisericilor maghiare a fost dobândit prin: „expropriere” de la taranii români; „posesia faptica”; „donatii” din partea împaratului Iosif al II-lea.
-În perioada ocupatiei ungare în Ardeal (1940-1944), dupa Diktatul de la Viena, au fost transcrise toate cartile funciare din limba româna în limba ungara si cu aceasta ocazie au fost falsificate foarte multe dintre ele.
-Cartile funciare pe care le invoca bisericile maghiare nu sunt facute de Statul Român si nici dupa legile românesti. „Ele nu sunt documente de luat în considerare în cazul retrocedarilor.”
-La cartile funciare nu exista, în majoritatea cazurilor, actele de vânzare-cumparare ori de „donatie de buna voie” din partea fostilor proprietari prin care bisericile unguresti au intrat în proprietatea cladirilor, terenurilor agricole si padurilor pe care, dupa anul 1989, le-au revendicat.
-Orientarea dupa cartile funciare falsificate este un act antiromânesc, care ne readuce la fostele proprietati ale grofilor unguri din Ardeal si la Austro-Ungaria.
-Retrocedarile catre bisericile maghiare nu au nimic religios în ele, totul este politic si vizeaza anexarea Ardealului la Ungaria.
-Revendicatorii sfideaza dreptul de proprietate al românilor.
-Dupa decembrie 1989, principalii revendicatori sunt: cultele religioase unguresti (biserica romano-catolica, reformata, unitariana si luterana); ordinele calugaresti catolice maghiare; Statusul romano-catolic si minoritarii unguri. Solicitantii revendica averi imense constrând în: cladiri (licee, scoli, gradinite, spitale, policlinici, dispensare medicale, biblioteci, muzee, arhive s.a.), terenuri arabile, pasuni, fânete, paduri, mobilier sacru etc.
-Ordinele calugaresti catolice (ex. Ioanitii, Franciscanii, Carmelitii, Iezuitii, Piaristii, Minoritii) au primit de la Stat imobile în folosinta pe perioada cât a durat misiunea lor scolara. „Ordinele calugaresti nu erau persoane juridice.”
-Bisericile maghiare din Ardeal au fost construite si, apoi, întretinute prin contributia decisiva a românilor, populatia întotdeauna majoritara.
-Fostii uzufructari, cultele religioase minoritare, doresc acum sa devina proprietari si „vor sa intre în proprietatea muncii de secole a iobagilor si clericilor români.”
– „Izvorul de averi pentru biserica romano-catolica l-a constituit furtul pios.”
-Cea mai mare parte a bunurilor care au intrat în stapânirea bisericilor maghiare au la baza documente false.
-„Falsificatorii de meserie ai documentelor erau exclusiv preotii” unguri.
-„Falsurile se refera, de obicei, la dotatiuni de bunuri, transcrieri si confirmari.” Falsul si uzul de fals în înscrisuri oficiale constituie suportul pentru revendicari.
-Puterea legislativa si executiva a promovat, „în necunostinta de cauza, acte normative, ce sfideaza adevarul istoric si cele mai elementare principii de drept.”
-Revendicatorii de rea-credinta au intrat în proprietatea unor imobile pe care niciodata nu le-au avut în proprietate.
-Sub masca religioasa maghiara este ascunsa politica perfida si antiromâneasca a Ungariei, sustinuta de tradatorii de Neam si Tara.
-Statusul romano-catolic a fost „o înjghebare tolerata, fara personalitate juridica” , care „nu putea legal sa detina proprietati” si nu a avut proprietati.
-„Guvernul ungar nu a recunoscut în Statul catolic o organizatie legal definita.” Ca urmare, Statusul nu putea detine proprietati, nici în Ungaria si nici în România.
-„Statusul romano-catolic ardelean a intrat în primul razboi mondial cu starea de fapt si de drept a unui simplu organ tolerat al Guvernului Ungariei.”
-„Vaticanul nu a recunoscut niciodata Statusul romano-catolic.”
-„Organizatia Statusul romano-catolic nu a fost aprobata prin nici o lege ungara sau româna. Instantele de judecata au confirmat lipsa calitatii de persoana juridica a Statusului romano-catolic.”
-„Statusul romano-catolic este o organizatie politica maghiara, care este îndreptata împotriva unitatii si sigurantei Statului Român.”
-Prin articolul IX al Concordatului încheiat între Statul Român si Sfântul Scaun, la 10 mai 1927, nu este recunoscut Statusul romano-catolic din Ardeal ca persoana juridica.
-În perioada 1945-1989 si ulterior, pâna în august 2001, Statusul romano-catolic nu a existat.
-La 1 august 2001, Judecatoria Miercurea Ciuc, în dosarul nr.2179/2001, a pronuntat sentinta civila nr.1515/2001 si a constatat ca persoana juridica Consiliul Arhidiecezei Romano-Catolice Alba – Iulia este identic cu Statusul Romano-Catolic din Ardeal, „ca fiind una si aceiasi persoana juridica îi revin atributiile, drepturile si obligatiile în virtutea continuitatii de drept. „În acest proces, pârâtul Statul Român, prin Ministerul Finantelor Publice, nu a fost reprezentat în instanta si nici nu a facut recurs la hotarârea judecatoreasca pronuntata de catre instanta de fond. Judecatorul ungur a pronuntat sentinta civila nr.1515/2001 în baza unui act emis de o autoritate fara calitate procesuala, respectiv Secretariatul de Stat pentru Culte, din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor. Astfel, prin încalcarea Legii nr.21/1924 s-a ajuns ca Statusul romano-catolic sa devina (ceea ce nu a fost niciodata) persoana juridica si apoi sa revendice si sa obtina un numar urias de imobile în Ardeal, pe care niciodata nu le-a avut în proprietate ! „Aceasta sentinta trebuie imediat anulata, la fel cum trebuie anulate toate consecintele anularii ei.” Legea nr.21/1924 precizeaza la art.1 ca: „persoanele juridice de drept public se creeaza numai prin lege.”
-Prin Încheierea civila nr.5348/2005, pronuntata în data de 25 noiembrie 2005, în sedinta Camerei de Consiliu a Judecatoriei Cluj-Napoca, fara citarea partilor si fara dezbateri, s-a dispus dobândirea calitatii de persoana juridica pentru Fundatia Statusul Romano-Catolic din Ardeal, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr.5.
-În perioada post-decembrista au fost retrocedate mii si mii de imobile fara ca în dosarele acestora sa existe actele originale de dobândire a lor. Din pacate, Parchetul si Directia Nationala Anticoruptie refuza sa faca cercetari penale în aceste cazuri de împroprietariri si sa apere interesele Statului Român.
-În Ungaria le-au fost retrocedate bisericilor numai lacasurile de cult.
-Prin politica retrocedarilor „Statul Român practica un mod original de autodesconsiderare, de sinucidere economica, de autodizolvare a patrimoniului public si o autosubminare a sigurantei nationale.”
-Este obligatoriu ca „toate cererile de revendicare sa fie analizate de la ORIGINI” de catre o Comisie Speciala învestita cu autoritate decizionala. Aceasta Comisie Speciala trebuie obligata, prin dispozitii legale imperative, sa verifice toate dosarele de revendicare în care s-au dat solutii. Comisia Speciala urmând sa înlocuiasca Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (A.N.R.P.).
Din cartile profesorului Onisifor Ghibu rezulta ca, în perioada interbelica, împotriva actiunilor si pretentiilor ilegale ale Statusului romano-catolic au intervenit regele si primul-ministru, ministrul Justitiei si ministrul Culturii, inclusiv prin demersuri la Vatican. Cu totii au stabilit, inclusiv Înalta Curte de Casatie, ca niciodata Statusul romano-catolic nu a avut personalitate juridica, nu a fost proprietar pe bunurile pe care le-a administrat si nu a fost recunoscut de Vatican si de Ungaria. Nici pâna la începutul anului 2013, Statusul romano-catolic nu a dobândit personalitate juridica în baza Legii nr.21/1924. Cu toate acestea, Regimurile Iliescu si Basescu au tolerat împroprietarirea ilegala a Statusului romano-catolic cu multe sute de cladiri si suprafete uriase de terenuri agricole si forestiere ale Statului si Poporului Român. De ce au facut-o ? De ce nu apara Interesul National ? Nimeni nu-i întreaba ! De aceea Guvernul Ponta II persevereaza în problema retrocedarilor ilegale si împotriva Poporului Român si a integritatii României.
Începând cu anul 1991, prin multe legi si ordonante de urgenta, Regimurile Iliescu, Constantinescu si Basescu au facilitat restituirile în natura si mai ales împroprietaririle pentru bisericile unguresti si Statusul romano – catolic, punând în pericol integritatea României si viitorul Ardealului. Motivul real si tot mai evident al actiunilor diabolice ale Ungariei, U.D.M.R., bisericile unguresti si Statusului romano-catolic pentru dobândirea de proprietati, pe toate caile si prin toate mijloacele, este Ardealul ! La reuniunea conducerii U.D.M.R., desfasurata la Târgu Mures, în 23 februarie a.c., au fost premiati cu „Bradul de argint” cei care au reusit sa obtina cele mai mari si spectaculoase retrocedari si împroprietariri din averea Poporului Român.
Serviciile de Informatii din România i-au înstiintat pe conducatorii Statului Român ca marea majoritate a imobilelor revendicate si obtinute de bisericile unguresti, Statusul romano-catolic si samsarii stigmatizati de premierul Ponta au la baza documente false. Cunoscând realitatea, Regimul Basescu-Ponta nu a sesizat Parchetul si nici nu a suspendat retrocedarile. Faptele respective constituie infractiuni !
Legea Ponta urmareste sa asigure înstapânirea rapida a Ungariei si a ungurilor asupra Ardealului ! În paralel, continua acordarea extrem de rapida a cetateniei ungare pentru românii get-beget. Urmarea sigura va fi Diktatul de la Bruxelles, pregatit pentru anul 2014, împotriva României.
În fata actiunilor extrem de periculoase ale Ungariei si revizionismului unguresc, din campania de primavara, împotriva României si a Poporului Român se impun cel putin urmatoarele:
1.Guvernul Ponta II sa renunte la angajarea raspunderii în Parlament si sa supuna dezbaterii publice si parlamentare proiectul de lege privind finalizarea procesului de restituire.
2.Sa fie adoptata o ordonanta de urgenta privind înfiintarea Comisiei Speciale de verificare, împreuna cu Parchetul, a tuturor dosarelor de restituire si a legalitatii solutiilor date.
3.Sesizarea de catre Guvernul Ponta II a Consiliului Suprem al Magistraturii si a Procurorului general al României în legatura cu faptele penale savârsite pentru aparitia si împroprietarirea Statusului romano-catolic.
4.Convocarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii pentru a analiza si decide în legatura cu actiunile Ungariei si U.D.M.R. vizând dezmembrarea teritoriala a României si obtinerea autonomiei Ardealului.
5.Prezentarea în Parlament a unor rapoarte de catre directorii Serviciul Român de Informatii (S.R.I.) si Serviciul de Informatii Externe (S.I.E.) privind actiunile revizioniste ale Ungariei, U.D.M.R., bisericile unguresti si Statusului romano-catolic, în special prin acordarea cetateniei ungare pentru români si prin retrocedarile în natura bazate pe fals si uz de fals în înscrisuri oficiale.
Desteptati-va si uniti-va români !

Reclame
Explore posts in the same categories: vorbe primite, vorbe-napoiate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: